Sex Educ

SENGA: Engeri yokusikina nga bakuzina emana, okuzina emana nemala

Okusikina ngabwokutula ebigambo
Okusikina nga bwo kutula ebigambo kili kunjuyi zombi naye kisinga nyo okugwa kuludda lwo mukyaala.

Kiba kirungi nnyo olwokuba nga omusajja kimwongera amaanyi era aba anyumirwa nnyo natuuka nokulowooza nti omukazi amuziinye nnyo ne bigambo ne bimulema okwatula.

Omukyaala bwasikina munsikina eno omusajja ayinza okutiiya omukila mumana wamagwe naye nagumatira.
Awo buli omu amatiira munne era nga eno ye nzina entufu nga bwesanidde okubera. Nyabo togayalira kusikina oyinza okufirwa okuzinibwa obulungi.

Munzina eyomulembe mulabe nti mukozesa obukodyo bwanjawulo musobole okunyumirwa omukolo guno.
Okwezina kuyambako okunyweza obufumbo bwamwe.
Ate mbalaba munyenya emitwe naye temuwakana.
Eno y’enkutula ye bigambo nga obabadde bakuzina
wa – wa – wala – la
o – o – omu – omusajja – guli -guli – gulimunda– anzisa omu – o – omu – omukira
ka – ka – kale nzina, nz – i i na nyo
mwa – mwa – mwami
o – onzi – onzisa obuwomi
ooo – ooo – oohh -yes
fu – fuck – th – that pussy
m – m – my – big – pa – pa – papa

Soma kuksiika enfuli 

anti some of you do it in english. Temwewakana
okusikina nga ovunula engero
omukyala asobola okusikina ngabwavunula engero. Ensikina eno eyongela amanyi mu mukila negulwoka gwelega wamagwe nolwoka owomelwa omukila n’ogukuta bulungi.
These words are also making me blush naye mugume.
Ezimukungelo

Ow’ebbango bwotamuwemukila tewebika

Emana yamukila omusino negusikako enfuli n’ezebikka bambi gununeko ogubudebude

Ekili ewala,mpenduzo y’enoga.

Amasavu g’emana gajira kumukira.
Kale mukwano gutele ddala eri ewala ojjeyo amasavu gaayo.

Okulilana enyanja sikulira.

Ebinege tebiyingira mummana wulira bwebijikoona ku bitama!
Wulira bwebikuba mungalo!!! Kale onzinye mpulira n’ebinege wabikuba wambabukilide

mulilwano gwookya biri.
Amazzi agava mumana gatobya amatako. Kale onzinye mpulila nzenna namatako gatobye.

Olaaba buwala ekaaba tebanagizina naye butya nga gujirimunda!!! Nange yiiyo, njikuwadde yona, jikabye agajulujulu
yyiiii laba “

choose any boody part he likes alot on your body” bwebilese ate nobonerezamu mana kale yiyo gizine ngabwoyagala.
Nebilala bingi etc
ba mama ba nathan family mufube okuyiga okusikina nga bwemuvunula engero.
Anti bino byebimu kubinyumisa okwezina. Abamu kumwe mukozesa engelo mulujude naye nga temumanyi nti nemukisenge zikola kumukolo ogwekwezina.
Okusikina nga owaba
waliwo ne style eyokusikina nga bwowaba ate nga bwewedamu.

senga, gulimunda munange ono a nzina nnyo!!! Wulira mummy , gulimunda bwagambye nti kyekyatwala yo mbu ye n’olugoye yalwambala dda.
Oba nakuwabila wa nti onzina okukamala! Kangume kuba nange omukyila gumpomela okukamala sweet sikyakuwabidde nzina oba onzita onzite!

Kanfe obuwomi nga sifude busiyi. Yyiiiiyyyyyoooooo ngikuwade gikole kyoona kyoyagala sikyalina nagyempaba.
Etc

Okusikina nga olagila
oyinza okukozesa ensikina eno eyokulagila.

Kojja gulimunda kona, kona emana senkenya bukuda bambi zina buwala yiyo
yabuluza emana n’omutwe gw’embolo
kabala nabunya gizizike omukyila
gigumite omuti wumba emana essize munyindo z’omusino zibikila emana n’omusino essize mu mbolo. Owulira emana bweyonka omukira?

Kkoonnaaa buwala eseeke enseko ezenjawulo gizine ogibunye obufofofo teliko agamba wade bbanja.

Bananfuli ensikina eno nunginyo kuba ewa omwami wo amanyi okola kyaliko nobumalilivu.

Ensikina enungi
#kwezina kuntiko

Ebisingawo

Click to comment

Dear our estimated reader, what is your take about this topic?

Most Popular

To Top